De nieuwe ladder is uit!

De nieuwe activiteitenkalender van Brede School Barger-Oosterveld voor periode september tot en met december 2018 is klaar! Er is weer van alles te doen! Allerlei leuke activiteiten op het gebied van kunst, creativiteit, sport, natuur en nog veel meer die je na schooltijd kunt doen. Jij doet toch ook mee?

Inschrijven en betalen

Je kunt je online opgeven voor de periode september tot en met december 2018 door het aanmeldformulier op onze internetsite duidelijk en volledig in te vullen en samen met het geld (indien activiteit niet gratis is) in een afgesloten envelop in de Brede School-brievenbus (bij jou in school of bij een vrijwilliger van de uitvoeringsgroep brede-school Barger-Oosterveld) te doen. Aanmelden en geld inleveren kan tot donderdag 20 september om 12.00 uur. Alle aanmeldingen die later binnenkomen kunnen niet meer worden meegenomen. Zijn er meer inschrijvingen dan mogelijkheden voor deelname, dan wordt er geloot of extra data en/of tijdstippen gepland.

Voor de kunstweken geldt dit anders. Dit betreft een gratis activiteit die onder schooltijd voor alle groepen worden gestart. Daarvoor vindt aparte werving plaats voor activiteiten na schooltijd.

Omtrent bevestiging/herinnering en/of eventuele wijzigingen zal via WhatsApp en/of mail worden gecommuniceerd.

Daarom is het belangrijk dat een mobiel nummer van ouder(s) wordt doorgegeven, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van dit communicatiemiddel en iedereen snel op de hoogte kan worden gehouden. Indien je hier geen gebruik van wilt/kunt maken, dan zal communicatie plaatsvinden via mail.

Ideeën?

Ken je iemand die ook leuke workshops kan geven (misschien wel jouw vader of moeder!) of heb je zelf een goed idee voor een activiteit? Of ken je een volwassene die ons wil helpen als vrijwilliger? Geef dit dan door. Email ons of zet dit op een briefje en doe deze ook in de Brede School-brievenbus bij jou op school.

 

 

 

Voor vragen over activiteiten kunt u ons emaillen: info@bredeschool-bargeroosterveld.nl